Regulamin

 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.bakaliowyswiat.pl jest prowadzony przez firmę ORZESZEK SPRZEDAŻ J.M.P. Płóciennik SP. C. ul. Budy 4 53 NIP: 7282793681 REGON 101615462
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego Bakaliowy Świat, oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich.
 4. Podane w serwisie ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.


 

ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy Bakaliowy Świat prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę http://www.bakaliowyswiat.pl Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
 2. Wypełnienie formularza koszyka oraz naciśnięcie przycisku "złóż zamówienie" jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
 3. Zamówienia realizujemy następnego dnia roboczego.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  - w przypadku zamówień płatnych serwisem dotpay.pl do godz.10.00 - w chwili autoryzacji transakcji (ok. godzinę od momentu zapłaty),
  - w przypadku zamówień płatnych przelewem w momencie wpłynięcia środków na konto
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
 6. Sklep Bakaliowy Świat zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia sklep Bakaliowy Świat zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od zamówienia. Sklep Bakaliowy Świat zwróci przelewem na konto Zamawiającego wszelkie wniesione przez niego środki.
 7. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.


REKLAMACJA I ZWROT

        Klient ma prawo złożyć reklamację zakupionych produktów:

 1. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony
 2. Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w takim stanie, jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu.
 3. Kupujący ma możliwość odesłania zakupionych produktów, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki i otrzymania zwrotu poniesionych kosztów towaru.
 4. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r., o prawach
  konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
  przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu
  do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za
  wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
  odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
  którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
  lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
  otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
  rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
  została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie
  może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
  rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał
  w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca
  świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał,
  lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy
  lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
  odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
  prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
  kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
  konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
  go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Zwrot produktu

• Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki bez podania przyczyny.

• Towar powinien spełnić następujące wymagania: produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony, towar powinien zostać odesłany przez kupującego w takim stanie, jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu. Sugerujemy aby wraz z towarem został odesłany oryginalny paragon lub faktura (w przypadku gdy zwracana będzie część produktów prosimy o odesłanie kopii paragonu). Jeśli zgubili Państwo dowód zakupu prosimy o dołączeniu oświadczenia o jego utracie, wraz z towarem powinien zostać przesłany wypełniony formularz zwrotu.

• Towar proszę odesłać na swój koszt, podając swoje dane oraz numer zamówienia na adres:

ORZESZEK SPRZEDAŻ J.M.P. SP. C. 

ul: Budy 4 - hala 2

Łódź 91-610

• Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Koszt  odesłania towaru pokrywa Kupujący i nie podlega on zwrotowi.

Reklamacja 

• W przypadku stwierdzenia niezgodności z umową otrzymanego towaru możesz złożyć reklamację. Poinformuj nas o problemie, a postaramy się znaleźć najdogodniejsze rozwiązanie. Najlepiej wyślij nam zdjęcie reklamowanego produktu.

• W przypadku wady produktu powstałej w wyniku dostawy (gdy opakowanie jest uszkodzone lub zerwane są taśmy zabezpieczające) - prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkody, oraz o niezwłoczne poinformowanie sklepu Bakaliowy Świat o zaistniałej sytuacji. 

• Ze względu na specyfikę żywności w porównaniu z innymi towarami obowiązują krótsze terminy zgłaszania reklamacji. W przypadku towarów paczkowanych, reklamację trzeba złożyć w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania i nie później niż 7 dni od daty otrzymania produktu.  

• W przypadku reklamacji towaru masz prawo wymienić towar na nowy, niewadliwy lub w przypadku braku jego dostępności na zwrot pieniędzy. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni. 

• Jeśli stwierdzisz, że w zamówieniu brakuje jakiegoś produktu lub znajdziesz produkt, którego nie zamawiałaś/zamawiałeś, napisz do nas lub zadzwoń.

Mail:

Tel:   

 • 500 110 559
 • 507 297 702

• W sklepie Bakaliowy Świat można reklamować tylko produkty nabyte za pośrednictwem sklepu www.bakaliowyswiat.pl.

• Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt sklepu Bakaliowy Świat nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

• W przypadku, gdy do zakupionego towaru dodawany był inny produkt gratis lub po obniżonej cenie (w ramach specjalnych promocji), należy odesłać go wraz ze zwracanym towarem.

 

Opinie

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. 1.1.  Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

 2. 1.2.  Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

 3. 1.3.  Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

 4. 1.4.  Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

 5. 1.5.  Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

 6. 1.6.  Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

 7. 1.7.  Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia produktu w nieznacznym stopniu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Bakaliowy Świat nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę ORZESZEK SPRZEDAŻ SP. C. w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. “O ochronie danych osobowych “ (Dz.u. Nr 133 poz.883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl